Om oss

Ett målmedvetet arbete pågår för att utveckla industriområdena Hedenstorp och Sandseryd i Jönköping – till ett modernt och attraktivt industriområde. Idag finns ca 600 anställda inom området. Ambitionen är att området ska utvecklas i positiv bemärkelse i framtiden och vara en strategisk viktig del i tillväxten av Jönköping.

 

En företagarförening har bildats med syfte att vara, ett väl fungerande nätverk med stor betydelse för området framtida utveckling. Utöver det lokala arbetet och möjlighet till samverkan i olika Hedenstorp - och Sandseryds frågor ska strävan även vara att knyta nya regionala, nationella och globala kontakter. Föreningens målsättning är att gagna både företagens affärsnytta och områdets anställda.

 

Företagarföreningen vänder sig till representanter för varuägare, operatörer, entreprenörer och övriga aktörer med naturlig koppling till områdets olika former av verksamheter och industriverksamhet.

 

En viktig del i föreningens intresse är att arbeta för att Hedenstorp och Sandseryd blir ett attraktivt industriområde som har  positiv och strategisk framtid i Jönköpings strävan, att fortsätta vara en tillväxtkommun.