Historia

Hedenstorp industriområde . Planerna för ett nytt industriområde norr om Riksväg 40 togs fram med kort varsel i början av 1990-talet. Reiners Industrier (idag Kinnarps) i Bankeryd expanderade och var i akut behov av mark som inte stod att finna i närheten. Snabbt lyckades kommunen köpa mark från Åsensgård och projekteringen startade. Två gator finns inom området, genomfartsvägen Hedenstorpsvägen och Källebacksvägen.  Bland de större företagen på Norra Hedenstorp kan också nämnas Enventus, Claessons Transport , Magasin - Friend of brands, HIKO, Rinkaby Rör med flera.
I anslutning till området ligger också Bäckadalsgymnasiets forsonsutbildning TTC och en halkövningsbana

Området norr om vägen fylldes ganska snabbt på med nya företag och runt 2010 började exploateringen av det nya området Södra Hedenstorp på andra sidan riksvägen.
Parallellt med riksvägen ligger huvudstråket Mogölsvägen.
Lågkonjunkturen gjorde att etableringarna dröjt men först ut var hemiredningsföretaget Gilbert&Gilbert som flyttade in 2011 följt av XL Bygg 2013.