Stadgar

 

Föreningens syfte är att vara en intresseorganisation med huvudsaklig uppgift att  medverka till den framtida utvecklingen av Hedenstorp & Sandseryds industriområde i Jönköping.

 

Stadgarna kanske kan uppfattas onödigt omständliga men blir det fart på föreningen och med många medlemmar kan det vara viktigt att stadgarna är korrekta.

 

Föreningens stadgar kan ni ladda ner genom att klicka på dem till höger