Av styrelsen prioterade arbetsområden

Under 2012 genomfördes en enkätundersökning hos företagen på områdena Hedenstorp och Sandseryd. Rapporten finns till höger.

2018 års verksamhetsplan

  • Nätverksträffar
  • Kollektivtrafik
  • Informationstavlor
  • Trafiksituationen, parkeringsproblematiken
  • Gemensam service
  • Medlemsrekrytering
  • Marknadskanler. hemsida & facebook
Diagram Allmäna frågor Diagram Allmäna frågor

Enkätundersökning